Capitán: Pedro Sáez Requena

Abanderado: Joaquín Clemente Requena

Volante: M. Carmen Sáez Requena

Dama: M. Carmen Gimeno Polo